trong hiện tượng khúc xạ

Câu hỏi:

09/10/2019 44,878

Bạn đang xem: trong hiện tượng khúc xạ

A. góc khúc xạ luôn luôn nhỏ rộng lớn góc cho tới.

B. mọi tia sáng sủa truyền qua chuyện mặt mày phân cơ hội thân mật nhị môi trường thiên nhiên nhập xuyên suốt đều bị thay đổi phía.

C. khi độ sáng truyền kể từ môi trường thiên nhiên phân tách quang đãng xoàng xĩnh quý phái môi trường thiên nhiên phân tách quang đãng hơn vậy thì góc khúc xạ nhỏ rộng lớn góc tới

Đáp án chủ yếu xác

D. khi độ sáng truyền kể từ môi trường thiên nhiên phân tách quang đãng xoàng xĩnh quý phái môi trường thiên nhiên phân tách quang đãng hơn vậy thì  góc khúc xạ to hơn góc tới

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Giải thích: Đáp án C

+ Khi độ sáng truyền kể từ môi trường thiên nhiên phân tách quang đãng xoàng xĩnh quý phái môi trường thiên nhiên phân tách quang đãng hơn vậy thì góc khúc xạ nhỏ rộng lớn góc cho tới.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chiết suất tỉ đối thân mật môi trường thiên nhiên khúc xạ với môi trường thiên nhiên tới

A. luôn nhỏ rộng lớn 1.

B. bằng tỉ số thân mật phân tách suất vô cùng của môi trường thiên nhiên khúc xạ và phân tách suất vô cùng của môi trường thiên nhiên cho tới.

C. bằng hiệu số thân mật phân tách suất vô cùng của môi trường thiên nhiên khúc xạ và phân tách suất vô cùng của môi trường thiên nhiên cho tới.

D. luôn luôn to hơn 1.

Câu 2:

Trong hiện tượng lạ khúc xạ:

A. Khi độ sáng truyền kể từ môi trường thiên nhiên phân tách quang đãng xoàng xĩnh quý phái môi trường thiên nhiên phân tách quang đãng hơn vậy thì góc khúc xạ nhỏ rộng lớn góc cho tới.

B. Góc khúc xạ luôn luôn nhỏ rộng lớn góc cho tới.

C. Mọi tia sáng sủa truyền qua chuyện mặt mày phân cơ hội thân mật nhị môi trường thiên nhiên nhập xuyên suốt đều bị thay đổi phía.

D. Khi độ sáng truyền kể từ môi trường thiên nhiên phân tách quang đãng xoàng xĩnh quý phái môi trường thiên nhiên phân tách quang đãng hơn vậy thì góc khúc xạ to hơn góc cho tới.

Câu 3:

Theo lăm le luật khúc xạ độ sáng truyền kể từ môi trường thiên nhiên phân tách quang đãng quý phái môi trường thiên nhiên xoàng xĩnh phân tách bám theo phương xiên thì:

Xem thêm: ch3cho ra c2h5oh

A. i < r        

B. i > r        

C.i  r         

D. i  r

Câu 4:

Hiện tượng phản xạ toàn phần có thể xảy rời khỏi khi ánh sáng truyền bám theo chiều từ

A. không khí vào nước

B. không khí vào nước đá

C. nước vào ko khí

D. ko khí vào thuỷ tinh

Câu 5:

Khi nói đến lăm le luật khúc xạ độ sáng, tuyên bố sai

A. Tia khúc xạ trực thuộc mặt mày phẳng phiu cho tới và ở phía mặt mày cơ pháp tuyến đối với tia cho tới.

B. Với nhị môi trường thiên nhiên nhập xuyên suốt chắc chắn, tỉ số thân mật sin góc cho tới và sin góc khúc xạ là 1 hằng số.

C. Tia khúc xạ ko trực thuộc mặt mày phẳng phiu cho tới và ở phía mặt mày cơ pháp tuyến đối với tia cho tới.

D. Với nhị môi trường thiên nhiên nhập xuyên suốt chắc chắn, tỉ số thân mật sin góc khúc xạ và sin góc cho tới là 1 hằng số.

Câu 6:

Điều khiếu nại xẩy ra bản năng toàn phần là:

A. Tia sáng sủa chuồn kể từ môi trường thiên nhiên phân tách quang đãng rộng lớn quý phái môi trường thiên nhiên phân tách quang đãng xoàng xĩnh và 

B. Tia sáng sủa chuồn kể từ môi trường thiên nhiên phân tách quang đãng xoàng xĩnh quý phái môi trường thiên nhiên phân tách quang đãng rộng lớn và 

C. Tia sáng sủa chuồn kể từ môi trường thiên nhiên phân tách quang đãng rộng lớn quý phái môi trường thiên nhiên phân tách quang đãng xoàng xĩnh và 

Xem thêm: đề thi văn cuối kì 2 lớp 8

D. Tia sáng sủa chuồn kể từ môi trường thiên nhiên phân tách quang đãng xoàng xĩnh quý phái môi trường thiên nhiên phân tách quang đãng rộng lớn và