từ thông qua một diện tích s không phụ thuộc yếu tố nào sau đây

Câu hỏi:

09/10/2019 157,170

Bạn đang xem: từ thông qua một diện tích s không phụ thuộc yếu tố nào sau đây

A. góc tạo nên vị pháp tuyến và vectơ chạm màn hình từ

C. nhiệt độ phỏng môi trường

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án C

Từ trải qua một diện tích S S: ϕ = BScosα

Trong đó:

B: Độ rộng lớn chạm màn hình từ

S: là diện tích S của vòng chão đang được xét

α: là góc tạo nên vị pháp tuyến và vectơ chạm màn hình từ

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là bên dưới đó là sai ? Suất năng lượng điện động tự động cảm có mức giá trị rộng lớn khi

A. loại năng lượng điện có mức giá trị lớn 

B. loại năng lượng điện tách nhanh

C. loại năng lượng điện biến chuyển thiên nhanh

D. loại năng lượng điện tăng nhanh

Câu 2:

Độ rộng lớn của suất năng lượng điện động chạm màn hình nhập mạch kín tỉ trọng với

A. năng lượng điện trở của mạch.

B. kích thước kể từ trải qua mạch.

C. vận tốc biến chuyển thiên kể từ trải qua mạch ấy.

D. diện tích S của mạch.

Câu 3:

Độ rộng lớn của suất năng lượng điện động chạm màn hình nhập một mạch kín được xác lập theo gót công thức:

Xem thêm: she has just bought

A. eC = tϕ

B. eC = ϕt

C. eC = ϕt

D. eC =- ϕt

Câu 4:

Suất năng lượng điện động chạm màn hình là suất năng lượng điện động

A. sinh rời khỏi loại năng lượng điện chạm màn hình nhập mạch kín.

B. sinh rời khỏi loại năng lượng điện nhập mạch kín.

C. được sinh vị nguổn năng lượng điện chất hóa học.

D. được sinh vị loại năng lượng điện chạm màn hình.

Câu 5:

Hình vẽ nào là tại đây xác lập đích thị chiều loại năng lượng điện chạm màn hình Lúc mang lại nam châm hút dịch mang lại sát hoặc rời khỏi xa xôi vòng chão kín:

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Hiện tượng chạm màn hình năng lượng điện kể từ nhập một mạch năng lượng điện vì thế chính vì sự đổi khác của loại năng lượng điện nhập mạch cơ tạo nên được gọi là hiện tượng lạ tự động cảm.

B. Suất năng lượng điện động được sinh rời khỏi vì thế hiện tượng lạ tự động cảm gọi là suất năng lượng điện động tự động cảm gọi là suất năng lượng điện động tự động cảm.

C. Hiện tượng tự động cảm là một trong tình huống đặc biệt quan trọng của hiện tượng lạ chạm màn hình năng lượng điện kể từ.

Xem thêm: lớp học trên đường

D. Suất năng lượng điện động chạm màn hình cũng chính là suất năng lượng điện động tự động cảm.