unit 16 lớp 11Unit 16: The Wonders of the World

A. Reading (Trang 178-179-180 SGK Tiếng Anh 11)

Before you read (Trước khi chúng ta đọc)

Bạn đang xem: unit 16 lớp 11

Quảng cáo

Below are two famous man-made wonders of the world. Look at them and answer the questions. (Dưới đó là nhì kì quan liêu có tiếng bởi con cái ngời đưa đến. Nhìn vô bọn chúng và vấn đáp những thắc mắc.)

1. Can you name these two wonders of the world? (Bạn có thể nói rằng thương hiệu của nhì kì quan liêu toàn cầu này không?)

=> These two wonders are Great Pyramid Cheop (Khufu), and the Taj Mahal.

2. Where bởi you think they are located? (Bạn cho là bọn chúng ở đâu?)

=> The Great pyramid Cheop is in Cairo, Egypt, and the Taj Mahal in India.

3. What bởi you know about them? (Bạn biết gì về chúng?)

=> They were built as tombs for their royal families. The Great Pyramid was built over 4000 years ago. And the Taj Mahal was built from 1630 to lớn 1652 by an Indian king.

Quảng cáo

While you read (Trong khi chúng ta đọc)

Read the passage and then bởi the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và thực hiện những bài bác luyện bám theo sau.)

Bài nghe:

Nội dung bài bác nghe:

THE GREAT PYRAMID OF GIZA

The Great Pyramid of Giza was built by the Egyptian pharaoh Khufu around the year 2560 BC. The purpose of this huge stone pyramid was to lớn serve as a tomb when he died and to lớn protect the burial chamber from the weather and from thieves who might try to lớn steal the treasures and belongings there. The Great Pyramid is believed to lớn have been built over a 20-year period. First, the site was prepared and then the huge blocks of stone were transported and put in their places.

When it was built, the Great Pyramid was 147 metres high on a base of 230 square metres. It ranked as the tallest structure on earth for more phàn nàn 43 centuries, only to lớn be surpassed in height in the nineteenth century AD. The structure consisted of approximately 2 million blocks of stone, each weighing about 2.5 tons. It has been suggested that there are enough blocks in the three pyramids to lớn build a 3-metre high. 0.3-metre-thick wall around France.

Although it is not known how the blocks were put in place, several theories have been proposed. One theory involves the construction of a straight or spiral ramp that was raised as the construction proceeded. A second theory suggests that the blocks were lifted and placed using thousands of huge weight arms.

Today, the Great Pyramid of Giza is enclosed, together with the other pyramids in the tourist region of the Giza Plateau on the west ngân hàng of the River Nile. Also in the area is the museum housing the mysterious Sun Boat, only discovered in 1954 near the south side of the pyramid. The boat is believed to lớn have been used to lớn carry the toàn thân of Khufu in his last journey on earth before being buried inside the pyramid.

Hướng dẫn dịch:

ĐẠI KIM TỰ THÁP GIZA

Đại Kim Tự Tháp Giza bởi đức vua Ai Cập Khufu xây khoảng chừng năm 2560 trước công vẹn toàn. Kim Tự Tháp lớn lao bằng đá điêu khắc này còn có mục tiêu dùng để làm lăng mộ khi ông bị tiêu diệt và nhằm đảm bảo an toàn điểm mộ ngoài sự tàn phá huỷ của khí hậu và ngoài những thương hiệu trộm hoàn toàn có thể lấy chuồn kho tàng và đồ đạc và vật dụng được chôn bám theo ở tê liệt. Người tớ tin tưởng là Đại Kim Tự Tháp và được thiết kế vô thời hạn rộng lớn hai mươi năm. Trước tiên, người tớ sẵn sàng vị trí thiết kế và tiếp sau đó những khối đá rộng lớn được vận gửi cho tới và dựng lên.

Khi được thiết kế xong xuôi, Đại Kim Tự Tháp cao 147 mét, đặt điều bên trên một nền vuông sở hữu diện tích S 230 mét vuông. Nó được xếp vô loại cấu tạo tối đa bên trên trái khoáy khu đất vô rộng lớn 43 thế kỷ, và chỉ bị bại về độ cao vô thế kỷ 19 sau công vẹn toàn, cấu tạo này bao hàm khoảng chừng 2 triệu khối đá, từng khối khối lượng chừng 2.5T. Người tớ nhận định rằng con số khối đá dùng làm xây 3 Kim tự động Tháp tê liệt đầy đủ nhằm xây một bức tường chắn cao 3m và dày 0,3m xung quanh nước Pháp.

Mặc cho dù người tớ ko biết bằng phương pháp này những khối đá và được dựng lên, tuy nhiên có khá nhiều fake thuyết được thể hiện. Một fake thuyết nhận định rằng sở hữu một đàng dốc trực tiếp hoặc hình xoắn ốc được dựng lên khi tổ chức xây Kim Tự Tháp. Giả thuyết loại nhì nhận định rằng những khối đá được thổi lên và đặt điều vô địa điểm bởi hàng trăm ngàn đòn tay lớn lao.

Ngày ni Đại Kim Tự Tháp Giza bị ngừng hoạt động, cùng theo với những Kim Tự Tháp không giống ở khu vực phượt của Cao Nguyên Giza bên trên bờ tây sông Nile. Cũng vô điểm ấy sở hữu viện kho lưu trữ bảo tàng điểm đặt điều cái thuyền Mặt Trời, chỉ vừa mới được mày mò năm 1954 sát cạnh phía phái nam của Kim Tự Tháp. Chiếc thuyền được tin tưởng là và được dùng làm vận gửi tử thi đức vua Khufu vô chuyến du hành sau cuối của ông bên trên mặt mũi khu đất trước lúc được chôn chứa chấp vô bên phía trong Kim Tự Tháp.

Task 1. The words in the box all appear in the passage. Fill each blank with a suitable word. (Những kể từ vô khuông xuất hiện nay trong khúc văn. Điền vào cụ thể từng khu vực trống không một kể từ phù hợp.)

Gợi ý:

1. tomb2. wonder3. ramp
4. chamber5. mysterious6. spiral

Quảng cáo

Task 2. Answer the following questions. (Trả tiếng những thắc mắc sau.)

1. Where is the Great Pyramid of Giza situated and when was it built? (Đại Kim Tự Tháp Giza được đặt tại đâu và được thiết kế khi nào?)

=> It is located on the west ngân hàng of the River Nile and it was built around the year 2560 B.C.

2. How high and large was the Great Pyramid of Giza? (Chiều cao và phạm vi của Đại Kim Tự Tháp Giza?)

=> It was about 147 metres high on a base of 230 metres square.

3. What was the purpose of this huge stone Pyramid? (Mục đích của kim tự động tháp rộng lớn bằng đá điêu khắc này là gì?)

=> The purpose of this huge stone Pyramid was to lớn serve as a tomb when the Egyptian Pharaoh Khufu died and to lớn protect the burial chamber from the weather and from thieves who might try to lớn steal the treasures and belongings there.

4. How did the people of ancient Egypt build the Great Pyramid? (Những thế giới Ai Cập cổ điển tiếp tục thiết kế Đại Kim Tự Tháp này như vậy nào?)

=> It is thought that the ancient Egyptian used straight or spiral ramps/or huge weight arms to lớn lift and place the blocks of stone.

5. According to lớn the passage, what is the boat believed to lớn have been used for? (Theo đoạn văn, người tớ tin tưởng rằng cái thuyền được dùng nhằm thực hiện gì?)

=> The boat is believed to lớn have been used to lớn carry the toàn thân of Khufu in his last journey on earth before being buried inside the pyramid.

Xem thêm: deal with là gì

Task 3. Scan the text and say what the following words refer to lớn. (Đọc lướt đoạn văn và thưa những kể từ sau nói đến đồ vật gi.)

Gợi ý:

who (line 4) refers to lớn the thieves

it (line 8) refers to lớn the Great Pyramid

it (line 9) refers to lớn the Great Pyramid

each (line 12) refers to lớn the blocks of stone

Quảng cáo

After you read (Sau khi chúng ta đọc)

Work in pairs. Discuss the question: Which of the wonders of the world bởi you prefer and why? (Làm việc bám theo cặp. Thảo luận câu hỏi: quý khách hàng mến kì quan liêu toàn cầu này và bên trên sao?)

Hội thoại mẫu:

A: Which of the wonders of the world bởi you prefer and why?

B: I prefer Ha Long Bay.

A: Why?

B: Because it is very beautiful and it makes bủ feel proud of my country.

Reasons:

   + It is very beautiful/wonderful/mysterious/special.

   + It makes bủ feel proud of my country. (Ex: Ha Long Bay.)

   + It helps bủ to lớn know much about history.

Xem tăng những bài bác biên soạn, giải bài bác luyện Tiếng Anh lớp 11 Unit 16 khác:

 • A. Reading (trang 178-179-180 SGK Tiếng Anh 11) Before you read. Below are two famous man-made wonders ... While you read. Task 1. The words in the box ... Task 2. Answer the following questions. Task 3. Scan the text ... After you read.

 • B. Speaking (trang 181-182 SGK Tiếng Anh 11) Task 1. The sentences below all appear in the reading ... Task 2. Work in pairs. Tell your partner ... Task 3. Work in groups. Discuss possible answers ...

 • C. Listening (trang 182-183 SGK Tiếng Anh 11) Before you listen. Look at the picture and answer ... While you listen. Task 1. Listen to lớn the passage ... Task 2. Listen to lớn the passage again ... After you listen. ...

 • D. Writing (trang 184 SGK Tiếng Anh 11) Below are some notes made by a visitor to lớn the Ponagar Cham Towers in Nha Trang. ...

 • E. Language Focus (trang 185-186 SGK Tiếng Anh 11) Exercise 1. Rewrite each of the following sentences ... Exercise 2. Rewrite each of the following sentences in such ...

 • Test Yourself F (trang 187-188-189 SGK Tiếng Anh 11) I. Listening (2.5 points) Listen to lớn the ... II. Reading (2.5 points) Read the passage ... III. Pronuncitation and Grammar (2.5 points) a) Listen and put ... b) Complete the ... IV. Writing (2.5 points) Write a biography of Mark Twain, using ...

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 16

 • Ngữ âm Unit 16: Nhận biết cụm phụ âm /ft/ ...

 • Từ vựng Unit 16:

 • Ngữ pháp Unit 16: Cấu trúc câu tiêu cực ...

 • Bài luyện trắc nghiệm Unit 16 (Đề 1): Choose the word whose underlined ...

Xem tăng tư liệu gom học tập đảm bảo chất lượng môn Tiếng Anh lớp 11 hoặc khác:

 • Giải sách bài bác luyện Tiếng Anh 11
 • 960 bài bác luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 11 sở hữu đáp án
 • Bộ Đề thi đua Tiếng Anh 11 năm 2021 - 2022 sở hữu đáp án

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng học hành giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: nho giáo có hạn chế nào sau đây

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


unit-16-the-wonders-of-the-world.jspGiải bài bác luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học