vẽ biểu đồ cột

Hướng dẫn cơ hội vẽ biểu đồ cột Địa Lí hoặc, chi tiết

Tải xuống

1. Dấu hiệu nhận biết

Bạn đang xem: vẽ biểu đồ cột

- Khả năng thể hiện: Biểu vật dụng cột là biểu vật dụng thể hiện nay được quy tế bào, con số, sản lượng, lượng của những đối tượng người sử dụng khi đề bài bác thông thường đòi hỏi thể hiện nay tình hình trở nên tân tiến, đối chiếu tương qua quýt những đại lượng,…

- Dấu hiệu nhận biết

+ Thường xuất hiện nay những cụm từ: tình hình, đối chiếu, sản lượng, quy tế bào.

+ Mốc thời gian: thông thường >= 4 năm (cột ghép =< 3 năm) và một năm cho những đối tượng người sử dụng (các vùng tài chính, tỉnh, group thành phầm,…).

+ Đơn vị thông thường là: người/kg, triệu tấn, triệu ha, USD/người, người/km2,…

- Một số dạng biểu vật dụng cột thông thường gặp: cột đơn, cột ck, cột ghép (nhóm) và biểu vật dụng thanh ngang.

2. Cách vẽ biểu đồ cột

Bước 1: Phân tích bảng số liệu và thi công hệ trục tọa độ

- Quan sát BSL nhằm tìm hiểu độ quý hiếm nhỏ nhất, lớn số 1 nhằm thi công hệ trục tọa phỏng.

- Xác tấp tểnh tỉ lệ thành phần, phạm vi khung giấy tương thích.

- Xây dựng hệ trục tọa phỏng hợp lý độ cao trục tung = 2/3 chiều lâu năm trục hoành.

Bước 2: Vẽ biểu đồ

- Đánh số chuẩn chỉnh bên trên trục tung cần cơ hội đều nhau.

- Không được tự động ý bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

- Cột trước tiên cần cơ hội trục tung khoảng tầm 0,5-1,0 centimet (trừ biểu vật dụng lượng mưa).

- Độ rộng lớn những cột cần đều nhau.

Bước 3: Hoàn thiện biểu đồ

- Viết số liệu bên trên đỉnh cột, nhập cột (nếu là cột chồng).

- Viết đơn vị chức năng nhập trục tung và trục hoành.

- Hoàn chỉnh bảng ghi chú và thương hiệu biểu vật dụng.

* Lưu ý:

- Khoảng cơ hội năm thiệt đúng chuẩn (nếu những vị trí thì đều nhau).

- Không người sử dụng những đường nét đứt nhằm nối lịch sự trục tung tạo ra rườm soát, cột có khả năng sẽ bị hạn chế.

- Trong một vài tình huống đặc trưng hoàn toàn có thể vẽ khoảng cách những cột đều nhau nhằm đáp ứng tính trực quan lại và tính thẩm mĩ của biểu vật dụng.

3. Cách đánh giá biểu vật dụng cột

* Trường hợp ý cột đơn (chỉ mang trong mình 1 yếu hèn tố)

Bước 1: Xem xét năm đầu và năm cuối của bảng số liệu nhằm vấn đáp thắc mắc tăng hoặc giảm? tăng hạn chế bao nhiêu?

Bước 2: Xem số liệu ở khoảng tầm nhập nhằm vấn đáp tiếp là tăng (hay giảm) liên tiếp hay là không liên tục? (lưu ý năm nào là ko liên tục).

Bước 3: Nếu liên tiếp thì cho thấy quá trình nào là thời gian nhanh, quá trình nào là lờ đờ. Nếu ko liên tiếp thì năm nào là không thể liên tiếp.

Kết luận và phân tích và lý giải qua quýt về Xu thế của đối tượng người sử dụng.

* Trường hợp ý cột song, tía (ghép nhóm)… (hai nguyên tố trở lên)

- Nhận xét Xu thế cộng đồng.

- Nhận xét từng nguyên tố một, tương tự như tình huống 1 nguyên tố (cột đơn).

- Kết luận (có thể đối chiếu, tìm hiểu nguyên tố tương quan thân mật nhị cột).

- Có một vài ba phân tích và lý giải và Kết luận.

* Trường hợp ý cột là những vùng, những nước,…

- Nhận xét cộng đồng nhất về bảng số liệu.

- Sắp xếp theo đuổi xài chí: Cao nhất, loại nhì,… thấp nhất (cần chi tiết).

- So sánh thân mật loại tối đa và loại thấp nhất, thân mật đồng vị với đồng vị, thân mật miền núi với miền núi,…

- Kết luận và phân tích và lý giải.

* Trường hợp ý cột là lượng mưa (biểu vật dụng khí hậu)

- Nhận xét cộng đồng về tổng lượng mưa và Review tổng lượng mưa.

- Sự phân mùa của trở thành trình mưa (mùa mưa, mùa thô từ thời điểm tháng nào là cho tới mon nào? Tổng lượng mưa trong đợt mưa/khô).

- Tháng mưa tối đa, lượng mưa từng nào milimet và mon thô nhất, mưa bao nhiêu?

- So sánh mon mưa tối đa và mon mưa tối thiểu (có thể đem nhị mon mưa nhiều và nhị mon mưa ít).

- Đánh giá chỉ biểu vật dụng thể hiện nay địa điểm vị trí nằm trong miền khi hậu nào? (căn cứ nhập mùa mưa tập dượt trung; mon mưa nhiều hoặc giàn trải, mon mưa ít; phối kết hợp cùng với sự trở thành thiên sức nóng phỏng nhằm xác xác định trí).

4. Những lỗi thông thường bắt gặp khi vẽ biểu đồ cột

- Các nguyên tố chủ yếu bên trên biểu đồ

+ Thiếu số liệu bên trên cột, thiếu thốn đơn vị chức năng ở trục tung và trục hoành.

+ Thiếu số 0 ở gốc tọa phỏng.

+ Chia sai khoảng cách năm ở trục hoành, sai tỉ lệ thành phần ở trục tung.

+ Độ rộng lớn những cột không giống nhau, và một đối tượng người sử dụng tuy nhiên đem kí hiệu không giống nhau.

- Các nguyên tố phụ ngoài biểu đồ: thiếu thốn thương hiệu biểu vật dụng hoặc bảng ghi chú.

Hướng dẫn cơ hội vẽ biểu đồ cột Địa Lí hoặc, chi tiết

Hướng dẫn cơ hội vẽ biểu đồ cột Địa Lí hoặc, chi tiết

5. Một số bài bác tập dượt minh họa về biểu vật dụng cột

Bài tập dượt 1 : Cho bảng số liệu sau:

NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA MĨ LA TINH, NĂM 2017 (Đơn vị: Tỉ USD)

Hướng dẫn cơ hội vẽ biểu đồ cột Địa Lí hoặc, chi tiết

a) Vẽ biểu vật dụng thể hiện nay tình hình nợ quốc tế của một vài vương quốc Mĩ Latinh, năm 2017.

b) Nhận xét và phân tích và lý giải.

ướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cơ hội vẽ biểu đồ cột Địa Lí hoặc, chi tiết

TÌNH HÌNH NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA MĨ LA TINH, NĂM 2017

b) Nhận xét và giải thích

Xem thêm: vẽ biểu đồ tròn

* Nhận xét

- Nhìn cộng đồng, những vương quốc điểm Mĩ Latinh nợ quốc tế tương đối nhiều.

- Bra-xin đem nợ quốc tế lớn số 1 (543 tỉ USD), tiếp cho tới là Mê-hi-cô (441.6 tỉ USD), Ac-hen-ti-na, Vê-nê-xu-ê-la,… và Ha-mai-ca nợ quốc tế thấp nhất (14.7 tỉ USD).

- Chênh nghiêng thân mật vương quốc nợ quốc tế tối đa và tối thiểu là 36,9 lần; thân mật nước tối đa và nhiều thứ hai là một trong,2 thứ tự.

* Giải thích

- Các vương quốc nằm trong điểm Mĩ Latinh là những nước đang được trở nên tân tiến nên nợ quốc tế nhiều nhằm trở nên tân tiến tài chính, hội nhập quốc tế.

- Các nước rộng lớn đem nợ quốc tế to hơn những vương quốc đem diện tích S, số lượng dân sinh thấp tự yêu cầu về trở nên tân tiến nền tài chính, những ngân sách xã hội - môi trường xung quanh,… to hơn thật nhiều. Dường như còn tự quyết sách của từng vương quốc, mối cung cấp khoáng sản vạn vật thiên nhiên nội địa.

Bài tập dượt 2 : Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG GỖ KHAI THÁC CỦA CẢ NƯỚC VÀ MỘT SỐ VÙNG Tại NƯỚC TA,

GIAI ĐOẠN 2012 - năm trước (Đơn vị: Nghìn m3)

Hướng dẫn cơ hội vẽ biểu đồ cột Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu vật dụng thể hiện nay sản lượng mộc khai quật của toàn quốc và một vài vùng ở việt nam, quá trình 2012 - năm trước.

b) Nhận xét và phân tích và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cơ hội vẽ biểu đồ cột Địa Lí hoặc, chi tiết

SẢN LƯỢNG GỖ KHAI THÁC CỦA CẢ NƯỚC VÀ MỘT SỐ VÙNG, GIAI ĐOẠN 2012 - 2014

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Nhìn cộng đồng, sản lượng mộc ở việt nam và một vài vùng không hề nhỏ. Cả nước (7701 ngàn m3), Trung du và miền núi Bắc Sở (1731 ngàn m3) và Tây Nguyên (447 ngàn 3).

- Sản lượng mộc toàn quốc càng ngày càng tăng và gia tăng 2450 ngàn m3.

- Sản lượng mộc của Trung du và miền núi Bắc Sở tăng liên tiếp và gia tăng 688 ngàn m3.

- Sản lượng mộc của Tây Nguyên hạn chế liên tiếp và hạn chế 173 ngàn m3.

- Sản lượng mộc toàn quốc đem vận tốc tăng sớm nhất (146,7%), Trung du và miền núi Bắc Sở (143,3%) và Tây Nguyên muộn nhất (72,1%).

* Giải thích

- Cả nước tăng là vì việt nam lên kế hoạch, tăng mạnh công tác làm việc trồng rừng nên sản lượng mộc khai quật kể từ những rừng phát hành càng ngày càng rộng lớn, nhất là những tỉnh nằm trong vùng Trung du và miền núi Bắc Sở (Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang,…) tăng mạnh trồng thêm thắt nhiều rừng.

- Tây Nguyên đem sản lượng mộc hạn chế hầu hết tự vùng Tây Nguyên trước đó khai quật mộc ngẫu nhiên, diện tích S rừng trồng nhỏ và rừng ngẫu nhiên hạn chế nhiều.

Bài tập dượt 3 : Cho bảng số liệu sau:

NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA TRUNG BÌNH CÁC THÁNG Tại HÀ NỘI, NĂM 2019

Hướng dẫn cơ hội vẽ biểu đồ cột Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu vật dụng thể hiện nay sức nóng phỏng và lượng mưa tầm những mon ở Thành Phố Hà Nội, năm 2019?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA TRUNG BÌNH CÁC THÁNG Tại HÀ NỘI, NĂM 2019

Hướng dẫn cơ hội vẽ biểu đồ cột Địa Lí hoặc, chi tiết

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Nhìn cộng đồng, sức nóng phỏng và lượng mưa đem sự phân hóa không đồng đều theo đuổi thời hạn.

- Nhiệt độ

+ Nhiệt phỏng trung bình: 23,5oC.

+ Tháng đem sức nóng phỏng lớn số 1 là mon VII: 28,9oC.

+ Tháng đem sức nóng phỏng nhỏ nhất là mon I: 16,4oC.

+ Biên phỏng sức nóng năm: 12,5oC.

- Lượng mưa

+ Lượng mưa tầm năm: 1779mm.

+ Lượng mưa lớn số 1 nhập mon VIII: 335mm.

+ Lượng mưa nhỏ nhất nhập mon I: 23mm.

+ Sự phân mùa: Mùa mưa từ thời điểm tháng V cho tới mon X (1517mm - 85,3%), mùa thô từ thời điểm tháng XI cho tới mon IV năm tiếp theo (262mm). Lượng mưa mùa mưa vội vàng 5,7 thứ tự lượng mưa mùa mưa.

- Kết luận: Nước tao đem nền sức nóng phỏng cao xung quanh năm và lượng mưa đem sự phân mùa nhập năm ⇒ nước ta ở trọng vùng nhiệt độ nhiệt đới gió mùa gió rét.

* Giải thích

- Nước tao đem nền sức nóng cao xung quanh năm và lượng mưa rộng lớn là vì việt nam nằm trong vùng nội chí tuyến phân phối cầu Bắc, từng năm sẽ có được lượng phản xạ rộng lớn, cán cân nặng phản xạ luôn luôn dương. Đồng thời, việt nam tiếp giáp với biển lớn Đông nên đem nền sức nóng độ ẩm đầy đủ, lượng mưa rộng lớn.

- Nền sức nóng phỏng mon I mon là vì việt nam Chịu đựng tác động của gió rét Đông Bắc, nhất là vùng Đông Bắc, Đồng vị Bắc Sở thực hiện mang lại nền sức nóng hạ mon nhập những mon XII, I và mon II.

- Lượng mưa đem sự phân mùa nhập năm tự trở thành trình mưa Chịu đựng tác động thâm thúy của chính sách mùa của nhiệt độ. Hằng năm, việt nam Chịu đựng tác động của nhị luồng gió rét nổi bật là gió rét ngày đông (khô, giá tiền đầu mùa đông; giá tiền, độ ẩm cuối mùa đông) và gió rét mùa hè (nóng, độ ẩm, mưa nhiều).

Tải xuống

Xem thêm thắt những nội dung bài viết canh ty tập luyện tài năng địa lí rất rất hoặc khác:

 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật dụng lối Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật dụng tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật dụng miền Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật dụng phối kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Cách phân tách và đánh giá bảng số liệu địa lí rất rất hay
 • Cách gọi, cơ hội dùng Atlat Địa lí nước ta hiệu quả

Đã đem câu nói. giải bài bác tập dượt lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nghề giáo và khóa đào tạo giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề ganh đua nhập lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên tiên phong hàng đầu biên soạn theo đuổi cấu hình đi ra đề ganh đua Trắc nghiệm mới nhất khiến cho bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao nhập kì ganh đua nhập lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.