vở bài tập toán lớp 4 tập 2

Giải VBT Toán lớp 4 tập dượt 2

50 22.667

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 tập 2

Bài viết lách và đã được lưu

Nâng cấp cho gói Pro nhằm thưởng thức trang web VnDoc.com KHÔNG quảng cáo, tải tệp tin đặc biệt nhanh ko chờ đón.

Mua tức thì Từ 79.000đ

Tìm hiểu thêm

Vở bài bác tập dượt toán lớp 4 tập dượt 2 bao hàm những bài bác rèn luyện, thực hành thực tế đem nằm trong nội dung, cường độ tựa như các bài bác tập dượt vô sách giáo khoa với những bài bác giải đem lời nói giải hoặc, mê hoặc. Mời chúng ta nằm trong xem thêm vận tải về.

Xem thêm: tiếng việt lớp 3 tập 2

 • Thông tin tưởng sách Vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 tập dượt 2
 • Giải Vở bài bác tập dượt toán lớp 4 tập dượt 2
  • Giải VBT Toán lớp 4 chương 3
  • Giải Toán lớp 4 chương 4
  • Giải VBT Toán lớp 4 chương 5
  • Giải VBT Toán lớp 4 chương 6

Thông tin tưởng sách Vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 tập dượt 2

Trình bày: Sở Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Cách thực hiện bài bác tập dượt vô vở này tương tự như thủ tục bài bác tập dượt vô sách giáo khoa. Bên cạnh đó, học viên còn được sản xuất quen thuộc với một vài dạng bài bác tập dượt loại mới mẻ. Vì vậy nếu như học viên đã trải bài bác tập dượt vô sách giáo khoa rất có thể dùng vở bài bác tập dượt này Lúc tự động học tập hoặc ôn tập dượt.

Xem thêm: vẽ biểu đồ tròn

Những bài bác tập dượt vô sách VBT Toán lớp 4 tập dượt 2 bám sát lịch trình hiện tại hành của Sở và đều phải có chỉ dẫn giải cụ thể.

Đây là 1 cuốn sách lớp 4 đặc biệt tiện xem thêm cho những em cũng tựa như các bậc cha mẹ dạy dỗ học tập mang đến con cái bản thân Lúc gặp gỡ những vấn đề chưa xuất hiện phía đê làm thế nào để cho phù phù hợp với “phương pháp môn sư phạm".

Tất cả những bài bác tập dượt vô Vở bài bác tập dượt Toán 4, những em cần tự động bản thân thực hiện trước lúc coi phần chỉ dẫn giải vô cuốn sách này. Nếu thực hiện được vì vậy thì việc học tập của những em mới mẻ hiệu suất cao và đạt nhiều kết quả vô hoc tập dượt.

Giải VBT Toán lớp 4 chương 3

 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 84: Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 2
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 85: Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 5
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 86: Luyện tập
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 87: Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 9
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 88: Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 3
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 89: Luyện tập
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 90: Luyện tập dượt chung

Giải Toán lớp 4 chương 4

 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 91: Ki - lô - mét vuông
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 92: Luyện tập dượt Ki - lô - mét vuông
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 93: Hình bình hành
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 94: Diện tích Hình bình hành
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 95: Luyện tập
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 96: Phân số
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 97: Phân số và luật lệ phân tách số tự động nhiên
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 98: Phân số và luật lệ phân tách số ngẫu nhiên (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 99: Luyện tập
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 100: Phân số vị nhau
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 101: Rút gọn gàng phân số
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 102: Luyện tập dượt rút gọn gàng phân số
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 103: Quy đồng kiểu những phân số
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 104: Quy đồng kiểu những phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 105: Luyện tập dượt Quy đồng kiểu những phân số
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 106: Luyện tập dượt chung
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 107: So sánh nhì phân số nằm trong kiểu số
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 108: Luyện tập dượt So sánh nhì phân số nằm trong kiểu số
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 109: So sánh nhì phân số không giống kiểu số
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 110: Luyện tập dượt So sánh nhì phân số không giống kiểu số
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 111: Luyện tập dượt chung
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 112: Luyện tập dượt chung
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 113: Luyện tập dượt chung
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 114: Phép nằm trong phân số
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 115: Phép nằm trong phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 116: Luyện tập dượt Phép nằm trong phân số
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 117: Luyện tập dượt Phép nằm trong phân số (tiếp)
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 118: Phép trừ phân số
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 119: Phép trừ phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 120: Luyện tập dượt luật lệ trừ phân số
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 121: Luyện tập dượt chung
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 122: Phép nhân phân số
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 123: Luyện tập dượt Phép nhân phân số
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 124: Luyện tập dượt Phép nhân phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 125: Tìm phân số của một số
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 126: Phép phân tách phân số
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 127: Luyện tập dượt Phép phân tách phân số
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 128: Luyện tập dượt Phép phân tách phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 129: Luyện tập dượt chung
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 130: Luyện tập dượt chung
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 131: Luyện tập dượt chung
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 132: Luyện tập dượt chung
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 133: Hình thoi
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 134: Diện tích Hình thoi
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 135: Luyện tập dượt Diện tích hình thoi
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 136: Luyện tập dượt chung

Giải VBT Toán lớp 4 chương 5

 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 137: Giới thiệu tỉ số
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 138: Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ của nhì số đó
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 139: Luyện tập dượt Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ của nhì số đó
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 140: Luyện tập dượt Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ của nhì số ê (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 141: Luyện tập dượt chung
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 142: Tìm nhì số lúc biết hiệu và tỉ số của nhì số đó
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 143: Luyện tập dượt Tìm nhì số lúc biết hiệu và tỉ số của nhì số đó
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 144: Luyện tập dượt Tìm nhì số lúc biết hiệu và tỉ số của nhì số đó
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 145: Luyện tập dượt chung
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 146: Luyện tập dượt công cộng (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 147: Tỉ lệ phiên bản đồ
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 148: Ứng dụng của tỉ lệ thành phần phiên bản đồ
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 149: Ứng dụng của tỉ lệ thành phần phiên bản thiết bị (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 150: Thực hành Ứng dụng của tỉ lệ thành phần phiên bản đồ
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 151: Thực hành Ứng dựng của tỉ lệ thành phần phiên bản thiết bị (tiếp theo)

Giải VBT Toán lớp 4 chương 6

 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 152: Ôn tập dượt về số tự động nhiên
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 153: Ôn tập dượt về số ngẫu nhiên (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 154: Ôn tập dượt về số ngẫu nhiên (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 155: Ôn tập dượt về những luật lệ tính với số tự động nhiên
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 156: Ôn tập dượt về những luật lệ tính với số ngẫu nhiên (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 157: Ôn tập dượt về những luật lệ tính với số ngẫu nhiên (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 158: Ôn tập dượt về biểu đồ
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 159: Ôn tập dượt về phân số
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 160: Ôn tập dượt về những luật lệ tính với phân số
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 161: Ôn tập dượt về những luật lệ tính với phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 162: Ôn tập dượt về những luật lệ tính với phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 163: Ôn tập dượt về những luật lệ tính với phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 164: Ôn tập dượt về đại lượng
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 165: Ôn tập dượt về đại lượng (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 166: Ôn tập dượt về đại lượng (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 167: Ôn tập dượt về hình học
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 168: Ôn tập dượt về hình học tập (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 169: Ôn tập dượt về lần số khoảng cộng
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 170: Ôn tập dượt về lần nhì số lúc biết tổng và hiệu của nhì số đó
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 171: Ôn tập dượt về lần nhì số lúc biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của nhì số đó
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 172: Luyện tập dượt công cộng chương 6
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 173: Luyện tập dượt công cộng chương 6
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 174: Luyện tập dượt công cộng chương 6 (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 bài bác 175: Tự kiểm tra